บริการอย่างมืออาชีพ

มาตรฐานสากล

 

การให้บริการ

บริษัทสามารถรองรับเหล็กเข้าและออกได้ถึง 500 ตันต่อวัน โดยเน้นการให้บริการที่ดี ซื่อสัตย์ รวดเร็วและจริงใจกับลูกค้าทุกท่านเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้ขายหรือลูกค้าผู้ซื้อต่างให้ความไว้วางใจเหล็กหมุนเวียนมากว่า 20  ปี ทั้งในด้านราคาซื้อและขายที่เป็นธรรม การชั่งน้ำหนักเศษเหล็กด้วยตราชั่งที่ได้มาตรฐาน การตรวจเกรดที่โปร่งใส การลงเหล็กที่รวดเร็ว การจ่ายเงินทันทีตรงเวลา การตอบคำถามและการให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ ดังนั้นวัฒนธรรมในองค์กรเหล็กหมุนเวียนจึงมีความชัดเจนในด้านการให้บริการเป็นหลักสำคัญ

การขึ้นลงสินค้า

เราใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัย และพนักงานที่ชำนาญมากด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการฝึกฝนการขึ้น ลงเศษเหล็ก เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและความปลอดภัยอย่างสูงสุด

การขนส่ง

ด้วยระบบการจัดการ และการขนส่งที่ได้มาตรฐานและทันสมัยเหล็กหมุนเวียนจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในด้านการขนส่งที่ตรงเวลา สม่ำเสมอและมีคุณภาพ ทางบริษัทมีนโยบายในการจัดเตรียมรถสิบล้อ รถบรรทุก Hook-lift รถบรรทุกปากคีบ รถสิบล้อพร้อมกระบะเท และ รถเทลเลอร์ สำรองไว้คอยบริการมากเพียงพอต่อการขนส่งสินค้าได้มากกว่า 500 ตันต่อวัน เราสามารถให้บริการลูกค้าได้ในทันทีที่ลูกค้าต้องการ

ทรัพยากรบุคคล

ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพของทรัพยากรบุคคล ที่เป็นปัจจัยหลักในการช่วยขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไกลได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง จึงจัดให้มีการอบรมและวัดผลพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คงความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้าบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญ ชำนาญ และความจริงใจสูงสุด