การผลิต

เน้นผลลัพธ์และประสิทธิภาพ

กำลังการผลิต

บริษัทฯ สามารถรองรับเหล็กเข้า-ออกได้ถัง 500 ตันต่อวัน โดยเน้นกรรให้บริการที่ซื่อสัตย์ รวดเร็วและจริงใจกับลุกค้าทุกท่านเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อต่างให้ความไว้วางใจมีเหล็กหมุนเวียนมากว่า 20 ปี ทั้งในด้านราคาซื้อและขายที่่เป็นธรรม การชั่งน้ำหนักเศษเหล็กด้วยตราชั่งที่ได้มาตรฐาน การตรวจเกรดที่โปร่งใส การลงเหล็กที่รวดเร็ว การจ่ายเงินทันทีตรงเวลา การตอบคำถามและการให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ ดังนั้นวัฒนะธรรมในองค์การเหล็กหมุนเวียนจึงมีความชัดเจนในด้านการให้บริการเป็นหลักสำคัญ

กำลังการผลิต

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด มีกำลังการผลิตสูงสุดที่ 10,000 ตันต่อเดือน และมีแผนจะขยายกำลังการผลิตสุงสุดเป็น 15,000 ตันต่อเดือน

เครื่องจักร

หนึ่งใจพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจรับซื้อเศษเหล็กอย่างมืออาชีพคือ เครื่องจักรทันสมัย เราจึงเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยี่ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นหลัก

  • เครื่องเชร็ค เครื่องเชียร์ เครื่องอัดเศษเหล็กลูกเล็ก/ ใหญ่ เครื่องตัดกรรไกรไฟฟ้า
  • รถแบ็กโฮลกรรไกรไฟฟ้า / ปากคีบ / แม่เหล็กไฟฟ้า
ตาชั่ง

ตาชั่ง

เรามีตาชั่งดิจิตอลที่รับน้ำหนักได้สูงสุด 80 ตันและมีการทดสอบความเที่ยงตรงจากบริษัทผู้ผลิตฯอย่างสม่ำเสมอ เรามีการตรวจสอบน้ำหนักโดยการสุ่มเทียบน้ำหนักกับตาชั่งของลูกค้าหรือบริษัทอื่น ๆ ในบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ

พื้นที่

บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ เรามีการวางแผนผังให้เหมาะสมกับการขึ้น-ลงเหล็กที่รวดเร็ว จัดสรรพื้นที่สำหรับผลิตเศษเหล็กแต่ประเภท เก็บแยกสินค้าเป็นสัดส่วน เทคอนกรีตเต็มบริเวณเพื่อความสะอาดและป้องกันปัญหาเศษดินและฝุ่น

เทคโนโลยี่

เรามีการพัฒนาเทคโนโลยี่และขั้นตอนการผลิตและขนส่ง เพื่อคุณภาพและความรวดเร็วได้อย่างต่อเนื่อง เรามีเครื่องตรวจค่าเคมีตรวจคุณสมบัติของเศษเหล็กชนิดต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติทางเคมีตรงกับความต้องการของลูกค้า

จำนวนรถสำรอง

ด้วยจำนวนของรถบรรทุก รถสิบล้อ และรถเทลเลอร์ที่เราสำรองไว้คอยบริการขนส่งสินค้า จึงมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถให้บริการลูกค้าได้ทันทีที่ลูกค้าต้องการ
การผลิต