บริการอย่างมืออาชีพ

มาตรฐานสากล

การให้บริการ

บริษัทฯ สามารถรองรับเหล็กเข้า-ออกได้ถึง 500 ตันต่อวัน โดยเน้นกรรให้บริการที่ซื่อสัตย์ รวดเร็วและจริงใจกับลุกค้าทุกท่านเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อต่างให้ความไว้วางใจมีเหล็กหมุนเวียนมากว่า 20 ปี ทั้งในด้านราคาซื้อและขายที่่เป็นธรรม การชั่งน้ำหนักเศษเหล็กด้วยตราชั่งที่ได้มาตรฐาน การตรวจเกรดที่โปร่งใส การลงเหล็กที่รวดเร็ว การจ่ายเงินทันทีตรงเวลา การตอบคำถามและการให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ ดังนั้นวัฒนะธรรมในองค์การเหล็กหมุนเวียนจึงมีความชัดเจนในด้านการให้บริการเป็นหลักสำคัญ

การขึ้นลงสินค้า

เราใช้เทคโนโลยี่และวิธีการที่ทันสมัยและพนักงานที่ชำนาญผ่านการฝึกฝนการขึ้นลงเศษเหล็ก เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด

การขนส่ง

ด้วยระบบการจัดการและการขนส่งที่ได้มาตรฐานทันสมัย เหล็กหมุนเวียนจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในด้านการขนส่งตรงเวลามีคุณภาพสม่ำเสมอ ทางบริษัทฯมีนโยบายการจัดการรถสิบล้อ รถบรรทุก Hook-Lift รถบรรทุกปากคีบ รถสิบล้อพร้อมกระบะเท และรถเทลเลอร์สำรองไว้คอยบริการมากเพียงพอต่อการขนส่งสินค้าได้มากกว่า 500 ตันต่อวัน เราสามารถให้บริการลูกค้าได้ทันทีที่ลูกค้าต้องการ

ทรัพยากรบุคคล

ทางบริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพของทรัพยากรบุคคลที่เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนบริษัทฯให้ก้าวไกลได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง จึงจัดให้มีการอบรมและวัดผลพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานแลการให้บริการลูกค้าบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญและความจริงใจสูงสุด

การให้บริการ