ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในระดับรายย่อยและโรงงานหลอมเหล็กขนาดใหญ่อาทิเช่น

  • บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ระยอง
  • บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชลบุรี
  • บริษัท เหล็กสยาม(2001) จำกัด สระบุรี

ลูกค้าของเรา