เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด เริ่มก่อตั้งปี 2541 เป็นโรงงานรับซื้อและจำหน่ายเศษเหล็กทุกประเภท โดยรับซื้อจากผู้ค้ารายย่อย ร้านค้า และ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป และขายเศษเหล็กให้กับโรงหลอม บริษัทมุ่งเน้นราคาที่ดีและเป็นที่แข่งขันได้ในตลาด บริการซื่อสัตย์และจริงใจ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และสภาพแวดล้อมภายในในโรงงานที่สะอาด เหล็กหมุนเวียนเป็นหนึ่งในตัวแทนหลักในการจัดหาเศษเหล็กให้กับกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เหล็กหมุนเวียนเป็นผู้นำด้านการรีไซเคิลเศษเหล็กทุกประเภทโดยการคัดแยก แปรรูป จัดทำ และขนส่งเศษเหล็กทุกชนิดให้ง่ายต่อการหลอม ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ใหม่ บริษัทมีขั้นตอนและเทคโนโลยีในการขึ้นลง และผลิตเศษเหล็กที่ทันสมัยและรวดเร็ว และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของโรงงานให้เป็นโรงงานรีไซเคิลเศษเหล็กยุคใหม่ที่สะอาดและได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้เศษเหล็กที่มีคุณภาพไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือวัตถุอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเตาหลอมของลูกค้าของเรา และมีขั้นตอนการบริหารและผลิตที่รวดเร็ว ฉับไว สามารถรองรับเหล็กจำนวนมากที่เข้า-ออกในโรงงานได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทยึดมั่นในการให้บริการและผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน และประกอบธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ เพื่อคงชื่อเสียงที่ดีของบริษัทในธุรกิจเศษเหล็กให้ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าธุรกิจซื้อขายเศษเหล็กตลอดไป

เกี่ยวกับเรา