ลูกค้าของเรา

  • บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด จังหวัดระยอง
  • บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี
  • บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด จังหวัดสระบุรีTata-Steel