ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด

ดูตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าโรงงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรในการทำงาน
 • งานด้านระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • งานด้านการ PM.ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักรทางไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า,มอเตอร์ไฟฟ้า,แม่เหล็กไฟฟ้า,อุปกรณ์ตรวจเช็ค และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิตของงานอุตสาหกรรม
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 21 – 40 ปี
 • วุุฒิ ปวส. – ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้ความสามรถ และประสบการณ์งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกล
 • ผ่านการรับรองความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือเคยผ่านงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 • สามารถอ่านแบบระบบไฟฟ้าได้
 • สามารถเดินสายตู้คอนโทรลได้
 • มีความรับผิดชอบต่องาน ขยัน อดทน ปฏิบัติงานภาคสนามได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทีมได้ดี
 • (ถ้ามี) ความรู้ด้านโปรแกรม PLC ซ่อมแก้ไขบำรุงมอเตอร์ 3 เฟส และระบบควบคุมได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิค

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานซ่อมบำรุง แก้ไข เครื่องจักรกลที่ชำรุด และตรวจสอบเครื่องจักร (PM.) ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์ผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • วิเคราะห์งานซ่อม พร้อมสรุปรายงานสาเหตุและผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 – 45 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ป.ตรี สาขาเครื่องกล หรือไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์งานด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิคเครื่องจักรในโรงงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบต่องาน ขยัน อดทน หรือปฏิบัติงานภาคสนามได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทีมได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

ติดต่อ

คุณภาวิณี (พุ่ม) จนท.ฝ่ายบุคคล
มือถือ 080-617-4874 / 086-300-7719

คุณชุติมันต์ (นัท)
มือถือ 093-516-7464

อีเมล [email protected] / [email protected]
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)