OUR PRODUCT

สินค้า

รับซื้อเศษเหล็ก

ราคาดี บริการด้วยใจ

เศษเหล็กหนาคละ 80

เศษเหล็กหนาคละ 60

เศษเหล็กหนาคละ 20

เหล็กบางล้วน

เหล็กรถยนต์ทั้งคัน

กระป๋องและปี๊บ

สังกะสี

เหล็กหล่อ

เหล็กหนาตัดไฟ

เหล็กแผ่นปั๊มหนา

เหล็กแผ่นปั๊มบาง

เหล็กท่อแป๊บ

เหล็กเศษกลึงเกลียวแป๊บ

เหล็กเศษข้างเหล็กแผ่น

เหล็กปั๊มเม็ด

เหล็กปั๊มร้อน (ฟอร์จ)

สินค้าต้องห้าม (ไม่พึงประสงค์)

จำหน่ายเศษเหล็ก สำหรับโรงหลอมใหญ่

เน้นคุณภาพ ยึดมั่นมาตรฐาน

หนาคละ80/20

เหล็กปั๊มรวม

เหล็กปั๊มอัดก้อนใหญ่

เหล็กบางเชร็ด

เหล็กบางเชียร์

เหล็กบางอัดก้อน

กระป๋องปี๊บอัดก้อน

สังกะสีอัดก้อน

จำหน่ายเศษเหล็กสำหรับฟาวน์ดรี

เหล็กพรีเมี่ยม คัดค่าเคมี

เหล็กปั๊มอัดก้อนเล็ก

เหล็กตัดสั้น

เหล็กปั๊มเชร็ด

ปั๊มซิลิคอน

ปั๊มเม็ดคัดขนาด

เหล็กปั๊มร้อน(ฟอร์จ)