การผลิต

เน้นผลลัพธ์และประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติการหน้างานที่เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยพร้อมทีมช่างที่ชำนาญการ เรามีสายการผลิตที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ มีทีมตรวจสอบคุณภาพและระบบ FIFO ที่สามารถติดตามคุณภาพสินค้าแต่ละล๊อตที่จัดส่งให้กับลูกค้า และ Safety Stock ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที

กำลังการผลิต

กำลังการผลิตมากสุดถึง 15,000 ตันต่อเดือนและมีมุ่งมั่นที่จะขยายกำลังการผลิตสูงสุดเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

เครื่องจักร

เน้นลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรในสายการผลิตที่หลากหลายและล้ำสมัย มีเครื่องอัดเหล็กลูกเล็กและลูกใหญ่ เครื่องเชียร์ เครื่องเชร็ด เครื่องร่อนเหล็ก กรรไกรไฟฟ้า รถแบ๊กโฮปากคีบ รถแบ๊กโฮแม่เหล็กไฟฟ้า ที่พร้อมรองรับการผลิตสินค้าในปริมาณมาก

ตาชั่ง

ตราชั่งดิจิตอลที่รองรับการชั่งต่อครั้งได้มากถึงขนาด 80 ตัน สามารถชั่งรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ได้ มีการทดสอบความเที่ยงตรงจากบริษัทผู้ผลิตและตรวจเทียบเครื่องชั่งจากทางหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอ และยังมีการตรวจสอบน้ำหนักโดยการเทียบกับตาชั่งของลูกค้าหรือบริษัทในบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ

พื้นที่

บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ บริษัทมีการวางแผนผังให้เหมาะสมกับการให้บริการขึ้น-ลงเหล็กที่สะดวกรวดเร็ว จัดสรรพื้นที่สำหรับผลิตเศษเหล็กแต่ละประเภท เก็บแยกสินค้าเป็นสัดส่วน เทคอนกรีตเต็มบริเวณเพื่อเน้นความสะอาดและป้องกันการเกิดปัญหาด้านเศษดินและฝุ่น

เทคโนโลยี

พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการคัดแยก ผลิต และขนส่งสินค้าให้ได้คุณภาพสูงสุด มีเครื่องสเปคโตรสโคปวัดค่าเคมีเพื่อจัดสรรสินค้าตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มฟาวน์ดรีได้เป็นอย่างดี

ระบบขนส่งสินค้า

มีรถเทรลเลอร์ รถสิบล้อ รถHook-lift รถบรรทุกปากคีบ และ รถสิบล้อพร้อมกระบะเท จำนวนมากพอต่อการไปขนสินค้าที่เหลือจากการผลิตจากหน้าโรงงาน และส่งสินค้าให้โรงหลอมและฟาวน์ดรี พร้อมระบบ GPS ที่สามารถตรวจสอบเส้นทางได้เสมอ