บริษัท

เหล็กหมุนเวียน

มืออาชีพด้านรับซื้อ-ขายเศษเหล็ก

เหล็กหมุนเวียน

ผู้นำด้านซื้อขายเศษเหล็กมานานกว่า 10 ปี

รับซื้อและจำหน่ายเศษเหล็กทุกประเภท โดยรับซื้อจากผู้ค้ารายย่อย ร้านค้า และ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป และขายเศษเหล็กให้กับโรงหลอม บริษัทมุ่งเน้นราคาที่ดีและเป็นที่แข่งขันได้ในตลาด บริการซื่อสัตย์และจริงใจ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และสภาพแวดล้อมภายในในโรงงานที่สะอาด