ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด

COMPANY INFORMATION

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด เริ่มก่อตั้งปี 2541 ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในการรับซื้อและจำหน่ายเศษเหล็ก เป็นโรงงานรีไซเคิลเศษเหล็กแบบครบวงจรที่เน้นคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าเป็นหลัก เราเป็นหนึ่งในตัวแทนหลักในการจัดหาและผลิตเศษเหล็กให้กับกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สรรหาและผลิตเศษเหล็กพรีเมี่ยมให้กับฟาวน์ดรีต่างๆในหลายภูมิภาค
เหล็กหมุนเวียน เป็นผู้นำด้านการรีไซเคิลเศษเหล็กหลากหลายประเภทโดยบริษัทจะทำการคัดแยก ผลิต และขนส่งเศษเหล็กแต่ละชนิดให้ตรงต่อความต้องการและวัตถุประสงค์ในการนำไปหลอมใหม่แก่ลูกค้า บริษัทมีเครื่องจักร ขั้นตอน และเทคโนโลยีในการผลิตและขึ้นลงสินค้าที่รวดเร็วทันสมัย รวมถึงมีสภาพแวดล้อมแบบโรงงานรีไซเคิลเศษเหล็กยุคใหม่ที่สะอาดและได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้เศษเหล็กที่มีคุณภาพไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือวัตถุอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเตาหลอมของลูกค้าของเรา ด้วยขั้นตอนการบริหารและผลิตที่รวดเร็วเราจึงสามารถรองรับเศษเหล็กที่เข้า-ออกในโรงงานแต่ละวันได้เป็นจำนวนมาก

MISSION & VISION

บริษัทยึดมั่นในการให้บริการและผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน และประกอบธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ เพื่อคงชื่อเสียงที่ดีของบริษัทในธุรกิจเศษเหล็กให้ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าธุรกิจซื้อขายเศษเหล็กตลอดไป