การซื้อขาย
เศษเหล็ก

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด เป็นบริษัทที่รับซื้อเศษเหล็กเพื่อส่งให้กับโรงหลอมและฟาวน์ดรีโดยตรง มิได้ผ่านพ่อค้าคนกลางจึงสามารถรับซื้อเศษเหล็กจากผู้ค้าได้ในราคาสูง และสามารถขายเศษเหล็กให้กับโรงหลอมได้ในราคาที่สู้กับคู่แข่งในตลาดได้เป็นอย่างดี

รับซื้อเศษเหล็ก

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด มีประสบการณ์ในการจัดการรับซื้อเศษเหล็กจากหลากหลายแหล่ง ทั้งจากโรงงานผู้ผลิตที่มีการส่งรถเข้าไปขนสินค้าเองโดยตรง เปิดรับซื้อหน้าโรงงานจากร้านค้าย่อยและบุคคลธรรมดา และเข้าร่วมประมูลตามรอบกับโรงงานผู้ผลิต

รับซื้อจากโรงงานผู้ผลิต

บริษัทฯ ทำหน้าที่จัดการกับเศษเหล็กจากโรงงานต่างๆ โดยจัดให้มีการขนเศษเหล็กออกจากพื้นที่ลูกค้าตามระยะเวลาและปริมาณที่กำหนดโดยใช้ความชำนาญ เครื่องมือและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับโรงงานผู้ผลิต

รับซื้อหน้าโรงงาน

รับซื้อเศษเหล็กจากร้านค้าของเก่า และบุคคลทั่วไป โดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว จริงใจ และให้ราคาสูง มีโปรโมชั่นที่น่าดึงดูดใจอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงความเป็นผู้นำในตลาดรับซื้อเศษเหล็ก

ประมูล

เข้าร่วมประมูลกับโรงงานผู้ผลิตตามรอบการประมูลอย่างโปร่งใส มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ เครื่องมือและรถที่เหมาะกับหน้างานให้บริการลูกค้า รวมถึงการวางมัดจำตามเงื่อนไขการประมูล

การขายเศษเหล็ก

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและจัดจำหน่ายเศษเหล็กทุกประเภท ให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของบริษัทลูกค้าที่เป็นโรงหลอมทั้งขนาดเตาใหญ่ และเตาหลอมเล็กของฟาวน์ดรีที่ผลิตชิ้นงาน และชิ้นส่วนรถยนต์

ขายโรงหลอมขนาดใหญ่

บริษัทมีเศษเหล็กหนา บาง สั้น ยาว เชียร์ เชร็ดและอัดก้อน ทุกประเภทที่โรงหลอมขนาดใหญ่ต้องการในปริมาณมาก

ขายฟาวน์ดรี

เหล็กปั๊มแบบอัดก้อน หรือ ตัดสั้น คัดค่าเคมีตามสเปคที่ลูกค้ากำหนด มีทั้งแบบ FC และ FCD

ขายลูกค้าทั่วไป

เราคัดแยกเหล็กเกรดบีประเภทต่างๆ ให้ลูกค้าทั่วไปสามารถเลือกซื้อตามขนาดที่ต้องการ และมาจากโรงงานของเราได้เลย