ลักษณะ

กระป๋องและปี๊บสะอาดทุกชนิด ไม่มีของเหลวหรือสารเคมีใดๆ ภายในกระป๋อง

ขนาด

ไม่จำกัดขนาด

ตัวอย่าง

กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องน้ำดื่ม กระป๋องผลไม้ กระป๋องบรรจุอาหาร กระป๋องสี ปี๊บต่างๆ