ลักษณะ

เหล็กซิลิคอนที่เหลือจากผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาด

ความหนาประมาณ 1 มม.หรือบางกว่า
ความยาวไม่เกิน 30 ซม.

ตัวอย่าง

เหล็กซิลิกอน