ลักษณะ

สังกะสีทุกชนิดที่สะอาด ไม่เป็นสนิม ไม่มีกระดาษปน

ขนาด

ไม่จำกัดขนาด

ตัวอย่าง

รั้วสังกะสี สังกะสีมุงหลังคา