ลักษณะ

  • ลวดสปริงค์ที่ใช้ทำยางรถยนต์
  • ถังปิดฝา
  • ถังที่มีจาระบี น้ำมันเครื่อง หรือสารเคมีตกค้างอยู่
  • ถังแก๊ส ถังดับเพลิงที่ไม่ได้ผ่ามา
  • เศษเหล็กที่มีปูน พลาสติก ยาง หรือใยแก้วติดอยู่
  • เหล็กแม่พิมพ์ เครื่องจักร หรือลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่
  • วัตถุอันตรายที่ติดไฟหรือระเบิดได้ อาวุธสงคราม ระเบิด
  • เศษเหล็กที่บรรจุวัตถุแผ่รังสี หรือวัตถุที่แพร่กระจายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม