ลักษณะ

เศษเหล็กที่เหลือจากการใช้ความร้อนในการปั๊มชิ้นงาน

ขนาด

ความหนา 3 มม. หรือมากกว่า
ความยาวไม่เกิน 70 ซม.

ตัวอย่าง

ชิ้นส่วนรถยนต์,พลั่ว,จอบ