ลักษณะ

เศษเหล็กเส้นแบนยาวที่ตัดออกจากการประกอบท่อแป๊บด้านข้าง ทีลักษณะเป็นเส้นพันมาเป็นกระจุก ขนาดเล็กและบาง สภาพใหม่ มีสีดำ ไม่เคลือบสี

ขนาด

ความหนาไม่เกิน 0.5 มม.

ตัวอย่าง

เศษเหล็กเส้นยาวจากท่อเหล็กรูปพรรณ