ลักษณะ

เศษข้างที่เหลือจากการตัดริมของเหล็กแผ่นให้ตรง มีลักษณะเป็นเส้นม้วนมาเป็นวง สภาพใหม่ มีสีดำ ไม่เคลือบสี

ขนาด

ความหนา 1.5 มม. หรือมากกว่า

ตัวอย่าง

เศษข้างที่เหลือจากการตัดเล็มเหล็กแผ่น