การผลิต

เน้นผลลัพธ์และประสิทธิภาพ

กำลังการผลิต

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด มีกำลังการผลิตมากสุดถึง 10,000 ตันต่อเดือนและมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตสูงสุดเป็น 15,000 ตันต่อเดือน

เครื่องจักร

บริษัทเล็งเห็นว่าหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจรับซื้อเศษเหล็กอย่างมืออาชีพนั้นคือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการแปรรูปเศษเหล็กเราจึงเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้
  • เครื่องเชร็ด
  • เครื่องเชียร์
  • เครื่องอัดเศษเหล็กลูกเล็ก
  • เครื่องอัดเศษเหล็กลูกใหญ่

  • เครื่องตัดกรรไกรไฟฟ้า
  • รถแบ็กโฮลกรรไกรไฟฟ้า
  • รถแบ็กโฮลปากคีบ
  • รถแบ็กโฮลแม่เหล็กไฟฟ้า

ตาชั่ง

บริษัทมีตาชั่งดิจิตอลที่รองรับได้มากถึงขนาด 80 ตัน สามารถชั่งรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ได้ บริษัทมีการทดสอบความเที่ยงตรงจากบริษัทผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งกับลูกค้าผู้ขายและลูกค้าผู้ซื้อเศษเหล็กกับเรา และมีการตรวจสอบน้ำหนักโดยการสุ่มเทียบน้ำหนักกับตาชั่งของลูกค้าหรือบริษัทในบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ

พื้นที่

บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ บริษัทมีการวางแผนผังให้เหมาะสมกับการให้บริการขึ้นลงเหล็กที่สะดวกรวดเร็ว จัดสรรพื้นที่สำหรับผลิตเศษเหล็กแต่ละประเภทชัดเจน มีการจัดเก็บและแยกสินค้าที่เป็นสัดส่วน พื้นเทคอนกรีตเต็มบริเวณเพื่อเน้นความสะอาดและป้องกันการเกิดปัญหาด้านเศษดินและฝุ่น

เทคโนโลยี

ทางบริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยีและขั้นตอนการขึ้นลง ผลิต และขนส่งสินค้าเพื่อให้ได้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดความรวดเร็วในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเรื่อยมา เราได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด ทั้งนี้บริษัทยังมีเครื่องตรวจค่าเคมีที่ใช้ในการตรวจคุณสมบัติของเศษเหล็กชนิดต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเศษเหล็กชนิดนั้นๆ มีคุณสมบัติทางเคมีที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าโรงหลอม