ลักษณะ

เหล็กที่เหลือจากการผลิต น๊อต สกูร วงแหวน สภาพใหม่ ไม่เป็นสนิมไม่เคลือบสี สังกะสี ดีบุก โครเมียมใดๆ ทั้งสิ้น

ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ซม.

ตัวอย่าง

ปั๊มน๊อต, สกรู, วงแหวน