ลักษณะ

ท่อแป๊บที่มีตำหนิหรือเสียหายจากการผลิต สภาพใหม่ ไม่เป็นสนิม ไม่เคลือบสี

ขนาด

ความหนา 2 มม. หรือมากกว่า

ตัวอย่าง

ท่อแป๊บทำโครงสร้าง หรือโครงเฟอร์นิเจอร์ที่ยังไม่เคลือบหรือพ่นสี