ลักษณะ

เหล็กแผ่นใหม่สีขาวหรือสีดำ ที่เหลือจากการปั๊มชิ้นงาน หรือไม่ได้คุณภาพจากสายการผลิต

ขนาด

ความหนา 1.5 มม. หรือมากกว่า
ความยาวไม่เกิน 80 ซ.ม.

ตัวอย่าง

เศษแผ่นเหล็กปั๊มตัวถังรถยนต์ โครงคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว เฟอร์นิเจอร์ และเศษปั๊มชิ้นงานต่างๆ