ลักษณะ

เหล็กชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรที่ผ่านกระบวนการหล่อทั้งที่ผ่านการใช้งานแล้วและที่ผลิตใหม่แต่ไม่ได้คุณภาพจากสายการผลิต เนื้อเหล็กมีลักษณะสากและทุบให้แตกได้

ขนาด

ขนาดกว้าง ยาว หรือเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เมตร

ตัวอย่าง

เสื้อสูบ เสื้อเกียร์ เฟือง ฝาสูบ แท่นกลึง ปั๊มหอยโข่ง หัวเตาแก๊ส ขาจักรเย็บผ้า เครื่องจักรทอผ้า