เศษเหล็กหนาคละ 80

เศษเหล็กหนาคละ 60

เศษเหล็กหนาคละ 20

เหล็กบางล้วน

เหล็กรถยนต์ทั้งคัน

กระป๋องและปี๊บ

สังกะสี

เหล็กหล่อ

เหล็กหนาตัดไฟ

เหล็กแผ่นปั๊มหนา